Main Menu

Poročilo 2. dneva izobraževanja »PROTEUS reševalec 2012« 14.4.2012

Po programu smo se dobili 14.4. ob 8h v steni nad Hudo luknjo. Po planu smo izvedli drugi del reševalnih manevrov:

  • Napenjanje žičnice (stop zavora, simple zavora, polbič, diferencialni)
  • Dvojno škripčevje (Bernard) – dvig in prehod v spuščanje
  • Priprava nosil za transport (nosila TSA in Nest)
  • Prenos nosil na roke
  • Vpenjanje nosil za dvig v vertikali ali horizontali (stef – obe vrsti nosil)
  • Vpenjanje nosil na žičnico (obe vrsti nosil)
  • Prepenjanje nosil na žičnici (obe vrsti nosil)

Osebna oprema kandidatov za pripravnike JRS je tokrat bila dobra. Splošno jamarsko znanje je bilo boljše kot na prvem izobraževanju.

Zjutraj smo najprej demonstrirali napenjanje žičnic. Nato so se tečajniki razdelili v 4 skupine in trenirali napenjanje žičnic. Ta čas so ostali reševalci postavljali poligon. Zaradi napovedi dežja smo vse manevre postavili pod spodmolm in v tunelu.

Nato smo ostale manevre demonstrirali vsem, tečajnike razdelili v 4 skupine in vadili ostale manevre. Dvojno škripčevje, pakiranje nosil in stef na novih nosiloih so probali vsi, prav tako prenos nosil na roke. Večina jih je tudi prepenjala nosila na žičnici, vpenjanje novih nosil na žičnico smo naredili 2x, starih pa 1x. Prepenjanje nosil TSA s 3 točkami vpetja na žičnici neposredno z gurtnami v vponke smo samo demonstrirali.

Pri dvojnem škripčevju smo prehod v spust smo delali, kot je opisano v angleški izdaji francoskega Manuala na str. 79, na tak način lahko naredijo tudi na izpitu.

Za dvig poškodovanca s pomočjo protiteže in prevzemanje iz ene protiteže na drugo protitežo je zmanjkalo časa.

Pridružili so se nam trije Hrvati ki so opazovali, kakšne detajle v tehnikah uporabljamo. Ugotovili smo, da tudi oni delajo precej podobno.

Zahvaljujemo se Petru Vukotiču za organizacijo toplega obroka.

Odzivi tečajnikov so bili pozitivni. Tečajniki sami organizirajo dodaten trening.

Usposabljanje smo končali ob 19 uri.


Ljubljana, 14.5.2012

Vodja aktivnosti, Uroš Ilič